Ravintovalmennus- ja personal training palvelut Vaasan seudulla

Tietosuoja- ja rekisteriseloste

Tämä on Enelvan henkilötietolain (10 ja 24 §) ja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen tietosuojaseloste.

1. Rekisterinpitäjä

Enelva, Mustasaari. Y-tunnus: 2886768-5

Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa: Marika Rajala, 040 7381808, marika.rajala@enelva.fi

2. Rekisteröidyt

Rekisterissä on asiakkaat sekä potentiaaliset asiakkaat, jotka ovat antaneet suostumuksen tietojen tallentamiseen.

3. Henkilötietojen käyttötarkoitus

Rekisterin pitämisen peruste:

Henkilötietoja käsitellään rekisteröidyn asiakassuhteen perusteella (kun asiakas tekee valmennussopimuksen Enelvan kanssa) tai suostumuksen perusteella (esim. messuilla kyselylomakkeella on kysytty lupa markkinointiin tai asiakas ottaa yhteyttä yhteydenottolomakkeella)

Henkilötietojen käsittelyn ja rekisterin käyttötarkoitus

Henkilötietoja käsitellään vain ennalta määriteltyihin tarkoituksiin, jotka ovat seuraavat:

 • asiakassuhteen hoitaminen (esim. yhteydenpito ja laskutus)
 • palveluistamme tiedottaminen
 • palveluiden markkinointi

Tietoja voidaan käyttää myös palveluiden kehittämiseen sekä tilastollisiin tarkoituksiin.

4. Rekisteriin tallennettavat henkilötiedot

Asiakasrekisteriin voidaan kerätä seuraavat tiedot:

 • Henkilön nimi
 • Osoite
 • Sähköpostiosoite
 • Puhelinnumero
 • Syntymäaika
 • Ostetut palvelut

5. Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on seuraavat oikeudet, joiden käyttämistä koskevat pyynnöt tulee tehdä osoitteeseen marika.rajala@enelva.fi

Tarkastusoikeus

Rekisteröity voi tarkistaa tallentamamme henkilötiedot.

Oikeus tietojen oikaisemiseen

Rekisteröity voi pyytää oikaisemaan häntä koskevat virheelliset tai puutteelliset tiedot.

Vastustamisoikeus

Rekisteröity voi vastustaa henkilötietojen käsittelyä, mikäli kokee, että henkilötietoja on käsitelty lainvastaisesti.

Suoramarkkinointikielto

Rekisteröidyllä on oikeus kieltää tietojen käyttäminen suoramarkkinointiin.

Poisto-oikeus

Rekisteröidyllä on oikeus pyytää tietojen poistamista, jos tietojen käsittely ei ole tarpeen. Käsittelemme poistopyynnön, jonka jälkeen joko poistamme tiedot tai ilmoitamme perustellun syyn, miksi tietoja ei voida poistaa.

On huomioitava, että rekisterinpitäjällä voi olla lakisääteinen tai muu oikeus olla poistamatta pyydettyä tietoa. Rekisterinpitäjällä on velvollisuus säilyttää kirjanpitoaineisto Kirjanpitolaissa (luku 2, 10 §) määritellyn ajan (10 vuotta) mukaisesti. Tämän vuoksi kirjanpitoon liittyvää aineistoa ei voida poistaa ennen määräajan umpeutumista.

Suostumuksen peruuttaminen

Jos rekisteröityä koskeva henkilötietojen käsittely perustuu ainoastaan suostumukseen, eikä esim. asiakkuuteen tai jäsenyyteen, voi rekisteröity peruuttaa suostumuksen.

Rekisteröity voi valittaa päätöksestä tietosuojavaltuutetulle

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia, että rajoitamme kiistanalaisten tietojen käsittelyä siksi aikaa, kunnes asia saadaan ratkaistua.

Valitusoikeus

Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus tietosuojavaltuutetulle kantelu, jos hän kokee, että rikomme henkilötietoja käsitellessämme voimassa olevaa tietosuojalainsäädäntöä.

Tietosuojavaltuutetun yhteystiedot:  www.tietosuoja.fi/fi/index/yhteystiedot.html

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteriin tallennettavat tiedot saadaan

Asiakastiedot saadaan säännönmukaisesti:

 • asiakkaalta itseltään asiakassuhteen syntyessä
 • verkosta lähetetyn yhteydenottolomakkeen kautta
 • tapahtumissa, kuten messuilla, täytetyistä kyselyistä, yhteydenottopyyntölomakkeista tms.

7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset

Tietoja ei luovuteta markkinointitarkoituksiin Enelvan ulkopuolelle, paitsi perintään tai laskutukseen liittyvissä asioissa ja lainsäädännön niin velvoittaessa.

8. Käsittelyn kesto

Henkilötietoja käsitellään pääsääntöisesti niin kauan, kuin asiakkuus on voimassa.

Markkinointilistaltamme rekisteröity pääsee poistumaan jokaisessa markkinointisähköpostissa löytyvän ohjeistuksen mukaisesti.

9. Henkilötietojen käsittelijät

Rekisterinpitäjä käsittelee henkilötietoja. Voimme myös ulkoistaa henkilötietojen käsittelyn osittain kolmannelle osapuolelle (esim. tilitoimistolle), jolloin takaamme sopimusjärjestelyin, että henkilötietoja käsitellään voimassa olevan tietosuojalainsäädännön mukaisesti ja muutoin asianmukaisesti.

10. Tietojen siirto EU:n ulkopuolelle

Henkilötietoja ei siirretä EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

11. Automaattinen päätöksenteko ja profilointi

Emme käytä tietoja automaattiseen päätöksentekoon tai profilointiin.